Respectvolle eerste bijeenkomst Joods-Islamitisch Platform Amstelland

Het Joods-Islamitisch Platform Amstelland heeft een succesvolle start achter de rug. Het JIP wil het contact en de ontmoeting tussen joden en moslims in Amstelveen en omgeving bevorderen. In het Huis aan de Poel spraken  35 joden en moslims met elkaar over wat hun verbindt.

Rabbijn Groenwout besprak dat je elkaar op verschillende manieren kunt ontmoeten, met verschillend resultaat. Aan de hand van voorbeelden uit de Schrift sprak hij over Abraham, die anderen trachtte te overtuigen van zijn gelijk; Jacob en Esau die vriendelijk tegen elkaar waren maar niet benoemden wat er aan de hand was; en God en Moses, waar God Moses aanzet niet naar de verschillen te kijken maar naar de overeenkomsten.

Geestelijk verzorgster Ayse Turk noemde een casus uit de praktijk. Een hoogbejaard echtpaar, allebei met veel pijn in hun lichaam, besluiten gezamenlijk te sterven als bij hem kanker is geconstateerd: wat vinden jullie daarvan? Hoe je denkt over dingen hangt sterk af van jouw basis. Daarom is het nodig elkaar te begrijpen.

Vervolgens werd gediscussieerd over vier stellingen, waaraan de mensen in de zaal actief deelnamen. Moslims en Joden bleken veel gemeen te hebben, bijvoorbeeld dat ze leven volgens voorschriften. En het is fijn je terug te trekken in je eigen kring, maar het is ook goed nieuwsgierig te zijn naar wat daar buiten gebeurt. En we voelen ons allemaal op zijn tijd niet thuis in Nederland.

De avond had een ontspannen sfeer, met veel ruimte en tijd voor ieders inbreng. Het ging niet om elkaar te overtuigen, maar om elkaar echt te ontmoeten en leren kennen en begrijpen. En dat was zeker succesvol. Het JIP wil meer ontmoetingsavonden houden, en ook gezamenlijke joods-islamitische projecten opzetten.

(tekst: Bas ten Asbroek)