Gemeente: Minder subsidie bij gebrekkige boekhouding

Organisaties die van de gemeente 50.000 euro of meer aan subsidie ontvangen en niet aan de regels voldoen lopen de mogelijkheid vanaf 2016 gekort te worden. Het college heeft dit in nieuwe beleidsregels vastgesteld als aansluiting op de subsidieverordening.

De gemeenteraad heeft in 2012 een subsidieverordening vastgesteld. Hierin staan onder andere regels over aanvraagtermijnen van subsidies en het inzichtelijk maken van financiële gegevens zoals de jaarrekening en salarissen.

Wethouder Herbert Raat(VVD): ‘Om zelf onze financiële huishouding op orde te hebben en te kunnen voldoen aan de eisen die onze accountant stelt, is het belangrijk dat gesubsidieerde instellingen zich aan deze regels houden. Omdat de afgelopen jaren bleek dat dit niet altijd vrijwillig gebeurde, maken we het mogelijk 5 procent op de subsidie te korten. Natuurlijk hopen we dat het niet zover hoeft te komen maar we hebben nu in ieder geval een middel om organisaties in beweging te krijgen’.

Foto: René Gademann/Flickr (creative commons)