Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen werken samen in Duo+

De raden van de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn hebben donderdag 26 november de laatste officiële besluiten genomen voor de gedeeltelijke ambtelijke samenwerking in Duo+. Op de raadagenda’s stonden een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR), het bestuurlijk-juridisch construct en de eerste begroting.
Belangrijk laatste besluit voor de samenwerking die op 1 januari 2016 een feit wordt, was de eerste begroting 2016-2019. Ook moesten de raden nog besluiten over de juridische kant van het verhaal.

Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen brengen hun bedrijfsvoeringstaken onder in de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Uithoorn en Ouder-Amstel gaan daarnaast ook op alle uitvoeringstaken voor buurt en burger samenwerken. Doordat niet alle gemeenten gelijkelijk deelnemen aan de uitvoeringsorganisatie, maar ze wel met één GR gaat werken, behoefde de regeling een aanpassing én aanvulling met diverse afspraken. De drie raden hebben donderdagavond over alle punten positief besloten.