Wij willen door, maar zo kan het niet…

Vrijwilligers, stagiairs, medewerker en hoofdredacteur  hebben naar aanleiding van het besluit van wethouder Maaike Veeningen besloten de werkzaamheden ten behoeve van televisie en internet niet langer te kunnen uitvoeren. Ondanks een positief rapport van extern deskundige Van Zwam, waarin de noodzaak van aanvullende financiering ondubbelzinnig werd aangeven, en ondanks een kijk- en luisteronderzoek waaruit bleek dat RTVA kan rekenen op een groot draagvlak en een positieve waardering voor de programma’s, is de wethouder bij haar standpunt gebleven RTVA nu geen extra middelen te geven. Zoals wij eerder hebben duidelijk gemaakt  is doorgaan dus onmogelijk geworden.

Anders dan wethouder Veeningen zien wij positieve aspecten in beide rapporten.

Uit het rapport van de heer Van Zwam blijkt zonneklaar dat er bij RTVA geen geld wordt verspild en dat het buitengewoon en eigenlijk onmogelijk is dat met de huidige middelen nog zoveel tot stand wordt gebracht.

Uit het Kijk- en Luisteronderzoek blijkt dat RTVA met een budget van €140.000 een groot bereik heeft in Amstelveen. 48% van de bevolking kijkt naar RTVA. Voor een lokale omroep is dat hoog. Bij het matige rapportcijfer (5,3) moet worden bedacht dat ook de mensen die nooit naar RTVA kijken een cijfer mochten geven. Regelmatige kijkers geven een hogere waardering.  De conclusie is dat RTVA met een subsidie van €82.000 zich kan meten met zenders als AT5 (subsidie 2,4 miljoen) en het nog grotere RTV-NH (subsidie 17 miljoen).

Met onze beslissing nu niet langer door te kunnen gaan willen wij zowel ons respect voor, als de gevolgen van, een politiek besluit duidelijk maken.

Tenslotte: op onze internetsite (www.rtva.nl) hebben wij  beide rapporten en de conclusie van wethouder Veeningen geplaatst zodat u zelf uw mening kunt vormen.

Hopelijk tot ziens,

Medewerkers RTVA

Documenten:
Rapport extern deskundige Van Zwam (pdf)
Kijk- en Luisteronderzoek (pdf)
Brief wethouder Veeningen aan gemeenteraad (pdf)