College akkoord met afbetalingsvoorstel RTVA

Het college van B&W heeft voldoende vertrouwen in een voorstel van het bestuur van de lokale omroep RTVA om de nu nog lopende schulden af te lossen.  RTVA wil dit realiseren door meer externe en dus betaalde producties te gaan maken. De gemeente is in dit plan een belangrijke klant maar RTVA zal haar expertise ook aan de andere organisaties en bedrijven gaan aanbieden.

In een brief aan de gemeenteraad laat verantwoordelijk wethouder Maaike Veeningen weten: “RTVA heeft een bekostigingsaanvraag ingediend die valt binnen de door het college aangegeven financiële kaders. Voor de bekostiging realiseert RTVA in 2016, gegeven de huidige criteria, een in de ogen van het college acceptabel aanbod. Begin 2016 voert u als gemeenteraad een discussie over de toekomst van lokale journalistiek en de lokale omroep daarbinnen. Voor 2017 en verder kan dit mogelijk leiden tot nieuwe toetsingscriteria.”

De gemeente stelt wel de nodige eisen aan de afbetaling. Zo zullen de netto-inkomsten die met gemeentelijke producties worden binnengehaald in z’n geheel worden aangewend om de huurachterstand van 22.000 euro te voldoen. Concreet betekent dit dat de omroep voor een geschat bedrag van 33.000 euro bruto producties moet maken voor de gemeente. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de onderwerpen A9, Amstelveenlijn en het sociaal domein.

Het college maakt dan ook de volgende afspraken met RTVA:

– De netto opbrengsten van opdrachten aan de gemeente komen  één op één ten goede aan aflossen van de huurschuld.

– Overige opbrengsten (bijv. uit opdrachten voor derden) die RTVA weet te verwerven komen ten goede aan het aflossen van schulden aan private schuldeisers (zo’n € 13.000,-). Zodra dit bedrag is afgelost, komen deze opbrengsten voor 50% ten goede aan het versneld aflossen van de huurschuld aan de gemeente en voor 50% aan onderhoud en vernieuwing van apparatuur

– Elk halfjaar is er voortgangsoverleg tussen het bestuur (minimaal vertegenwoordigd door de voorzitter en de penningmeester) en de portefeuillehouder over de voortgang van aflossing, de verwachting voor het komende half jaar en de algehele ontwikkeling binnen RTVA.

“Het bestuur van RTV-A heeft aangegeven met bovenstaande afspraken financieel schoon schip te kunnen maken. Ook organisatorisch en programmatisch wil RTVA in 2016 verder verbeteren. Daarmee heeft het college voldoende vertrouwen om nu bovenstaande afspraken te maken met RTV-A. Zo wil het college RTV-A de mogelijkheid geven in 2016 verder orde op zaken te stellen,” aldus de wethouder.