Gemeente Amstelveen wint rechtszaak over huishoudelijk afval

Wethouder Peter Bot heeft middels een brief vandaag de gemeenteraad ingelicht over het vonnis wat is uitgesproken in een langlopend conflict tussen de gemeente en afvalverwerker Attero.

Attero beschuldigde in 2013 de gemeente ervan om buiten de aanbestedingswet een samenwerkingsovereenkomst aan te zijn gegaan met het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf. Amstelveen beëindigde vijf jaar voor de einddatum de overeenkomst, en sloot een nieuwe overeenkomst af voor 10 jaar. Reden daarvan was dat de verbrandingsinstallatie vijf jaar langer meekon, en daardoor de afschrijvingsduur werd verlengd met nog eens vijf jaar.

De rechtbank volgt Attero niet in haar stelling dat de samenwerkingsovereenkomst uit 2013 in strijd met de aanbestedingswetgeving is, en voor vernietiging in aanmerking
komt. Ook is de gemeente niet de fout ingegaan door geen openbare aanbesteding te starten, en daarmee het Afval Energie Bedrijf een uitsluitend recht hebben verleend.

Dankzij de nieuwe overeenkomst kon het verwerkingstarief worden verlaagd van 80 euro per ton naar 65 euro per ton. Amstelveen loopt geen financieel risico meer aangezien de rechtbank heeft bepaald dat de overeenkomst, en daarmee het gunstige tarief, niet ongeldig wordt verklaard.

Wethouder Peter Bot sloot zijn brief af met de mededeling dat er intensief is samengewerkt tussen de regio gemeenten en het Afval Energie Bedrijf om tot deze gunstige uitspraak te komen.