Gemeente brengt Amstelveense wijken in beeld

Het college van B en W wil Amstelveen meer wijkgericht besturen en is daarom gestart met het opstellen van wijkprofielen. Een wijkprofiel levert een beeld op van de wijk. Een aantal buurten in Amstelveen heeft de komende jaren meer aandacht nodig, omdat in die wijken de sociale en economische balans verstoord is geraakt. Om dit goed in kaart te krijgen wordt een sociale kaart van Amstelveen gemaakt, waarin indicatoren als werkloosheid, schooluitval en armoede beter zichtbaar worden. Hierdoor kan het college haar inspanningen de komende jaren gerichter inzetten.
Het Keizer Karelpark (KKP) is als eerste wijk onder de loep genomen.

Keizer Karelpark
De scores van KKP die verband houden met de sociaaleconomische positie van haar bewoners past bij de kenmerken van de woningvoorraad. In KKP is het aandeel kleine woningen groter dan gemiddeld en woningen zijn per m2 goedkoper dan gemiddeld in de stad. De wijk is hierdoor aantrekkelijk voor lage inkomens. In KKP-West zijn veel ouderen met een inkomen uit pensioen of AOW. Ongeveer 22% van alle bijstandsuitkeringen komt terecht bij inwoners van het Keizer Karelpark. Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in KKP bedraagt €34.329,-. Dit is 15% lager dan het Amstelveense gemiddelde.

Wethouder Herbert Raat (VVD)meent:’We moeten de balans houden in de afzonderlijke wijken om Amstelveen in zijn geheel aantrekkelijk te houden. Anders krijg je te grote verschillen binnen je stad. De wijkanalyses zijn hierbij een hulpmiddel om inzicht te krijgen in een wijk. Opvallend voor Amstelveen is dat er relatief weinig koopwoningen zijn in deze wijk’.

Wijken vergelijken
Amstelveense wijken kunnen onderling met elkaar worden vergeleken als voor alle wijken een wijkprofiel is opgesteld. Andere wijken worden de komende jaren op soortgelijke wijze geanalyseerd. Bankras-Kostverloren en Groenelaan zijn als volgende aan de beurt.