Genomineerden Vrijwilliger van het Jaar 2015 bekend

De oproep om vrijwilligers aan te melden voor de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ heeft tientallen aanmeldingen opgeleverd. De jury, bestaande uit wethouder welzijn Jeroen Brandes, Frans Huissen, directeur van de vrijwilligerscentrale, Jacobine van den Hoek, schrijfster en columniste Amstelveen Dichtbij en Roel de Bruijn, bestuurder van Ons Tweede Thuis, heeft de aanmeldingen beoordeeld en drie genomineerden geselecteerd.

Hierbij is gelet op de specifieke werkzaamheden die zijn verricht, het belang van de activiteiten en het aantal keren dat iemand is aangemeld. Dit jaar is met name gekeken naar de zogeheten 1-op-1 vrijwilligers. Mensen die met grote regelmaat iemand anders helpen door bijvoorbeeld boodschappen te doen, te koken, te gaan wandelen of een mantelzorger helpen zodat deze persoon er ook even tussen uit kan. Met deze verkiezing wil de gemeente haar grote waardering tonen voor het vrijwilligerswerk. Dat is namelijk van groot belang voor grote groepen in onze gemeente of voor de hele gemeenschap. De benoeming is een symbolische prijs en de verkozen vrijwilliger representeert alle vrijwilligers.

De nomineerden zijn:
Henk Pappot, die als vrijwilliger al veertig jaar actief is in Amstelveen Noord. Henk onderhoudt tientallen tuinen van ouderen uit de buurt, is vrijwilliger bij de Augustinuskerk en bij zorgcentrum Nieuw Vredeveld. Naast al dat werk ziet hij ook kans om ouderen uit zijn buurt te halen en brengen naar de verschillende activiteiten in en rond Amstelveen.
Malka Soesman, besteedt veel tijd aan mensen die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken en weet daar anderen in te betrekken. Zo heeft ze de afgelopen jaren een heel team van vrijwilligers om zich heen opgebouwd waardoor momenteel rond de 150 mensen extra persoonlijke aandacht krijgen. Eenzamen, zieken, of mensen die hun naasten hebben verloren, worden bezocht. Maaltijden worden gemaakt voor mensen die daar zelf even niet meer toe in staat zijn.
Nico Sjerps, verricht veel werk voor diverse (zorg)instellingen. Hij is actief als taalcoach, helpt mensen hun huis weer op orde te brengen, doet klussen als aquariums schoonmaken, tuinen onderhouden, hulp met de computer. Daarbij helpt hij mensen bij het op orde brengen van hun administratie (Humanitas thuisadministratie) en bij Mantelzorg&Meer is hij Netwerkcoach en begeleidt hij mantelzorgers.

Wilt u uw stem uitbrengen? Dat kan nog tot uiterlijk maandag 4 januari tot 10.00 uur via info@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl.
Burgemeester Mirjam van ’t Veld maakt de ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’ bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie in het raadhuis op maandag 4 januari vanaf 19.00 uur.

Bron: Amstelveen.nl