Kerstontmoeting Bond van Wapenbroeders Amstelland

Tijdens de jaarlijkse kerstviering van de Bond van Wapenbroeders afdeling Amstelland, dinsdag 8 december, ontving voorzitter Willem van Lith diverse partners met wie wordt samengewerkt. Zo werden voorzitter Clemens Bouwens (Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië), voorzitter Frank Kuyper (Amstelveen Oranje), redacteur Floris Berkhof (Bondsblad), voormalig verzetsman en oud-voorzitter Veteranen Platform luitenant-generaal b.d. Ted Meines en actieve leden van deze organisaties welkom geheten.

Dit jaar voegde mevrouw Ria Tammer zich bij het gezelschap. Zij organiseerde in buurtgemeente Uithoorn voor het eerst een succesvolle dag voor de veteranen (burgerinitiatief). Met het oog op een vruchtbare samenwerking het komende jaar verliep de ontmoetingsavond in restaurant Ho-Fa in de sfeer van het ophalen van goede herinneringen en het maken van plannen tijdens het diner. De inspirerende gesprekken rondom vriendschap, zelfrespect en vertrouwen staan ten grondslag aan het vredes- en veiligheidsbesef in en rond de organisaties.
Voor meer informatie over het werk van de Amstellandse veteranen, zie: http://www.bondvanwapenbroeders.nl/afdeling-amstelland.html