Bewoners Theems maken zich zorgen over veranderingen aan kruispunt

De bewonerscommissie van de Theems maakt zich zorgen over de voorgenomen aanpassingen aan  het kruispunt van de Beneluxbaan bij Sportlaan in het kader van de Amstelveenlijn. Daar hebben wij gister al aandacht aan besteed in onze nieuwsuitzending. Onder andere de bereikbaarheid van de metrohalte en de milieuaspecten van de nieuwe inrichting roepen veel vragen op bij de bewonerscommissie. Daarnaast verwacht de commissie dat het uitzicht voor sommige bewoners door het nieuwe talud er niet op verbeterd.

Wethouder Jeroen Brandes (PvdA) reageerde vandaag voor de camera op deze kwestie. Volgens hem is er, binnen de bestaande plannen, nog ruimte om maatregelen voor bereikbaarheid en milieu mee te nemen. Het dialoog met omwonenden en andere betrokken partijen zal dan ook nog worden gevoerd om hier een definitieve invulling aan te geven.

Bekijk hier het volledige interview met zowel de voorzitter van de bewonerscommissie als de wethouder Jeroen Brandes.