Failliet V&D slecht voor gemeentekas door mogelijk verlies OZB

Het faillissement van V&D kan nadelige gevolgen gaan hebben voor de gemeente Amstelveen. Het kolossale winkelpand in het Stadshart is op jaarbasis goed voor zo’n  63.000 euro aan gemeentelijke belastingen zoals rioolheffing en OZB. Over 2015 zijn deze keurig betaald maar wethouder Raat vreest voor de aanslag van 2016. V&D maakt namelijk nog steeds gebruik van het pand.

De aanslagen voor 2016 zullen direct aangeboden worden aan de curatoren in het faillissement. Het pand waar V&D gebruik van maakt is al jaren eigendom van een institutionele belegger. V&D huurt het pand van deze belegger en ontvangt een aanslag OZB voor het gebruik.