Informatieavond verslavingsgedrag jongeren in raadhuis Amstelveen

In Amstelveen komen regelmatig groepen jongeren bijeen op plekken waar alcohol en (hard)drugs gebruikt worden. Met enige regelmaat worden hier ook dealers gesignaleerd. De leeftijd van deze groepen varieert van ongeveer 14 jaar tot 33 jaar. De gemeente maakt zich zorgen over een aantal van deze jongeren. Op donderdag 4 februari organiseert zij een informatiebijeenkomst.

Wijkagenten en jeugdhulpverleners van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer hebben huisbezoeken afgelegd bij de ouders van de eerdergenoemde jongeren. De belangrijkste reden van zo’n huisbezoek is ouders te informeren dat hun kind is gesignaleerd op een van deze plekken waar alcohol en drugs worden gebruikt. Er is gekozen voor een wijkagent en een jeugdhulpverlener, omdat de wijkagent degene is die de jongere heeft gesignaleerd en onderzoek kan uitvoeren naar de dealer. De jeugdhulpverlener kan in samenspraak met het gezin kijken of ondersteuning door de gemeente eventueel gewenst is.

De gemeente heeft de hulp van de ouders nodig om de problematiek bij de jongeren aan te pakken. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor alle ouders die zich zorgen maken over mogelijk verslavingsgedrag van hun kind.

Deze bijeenkomst zal verschillende onderdelen bevatten:

  • De wijkagent geeft de stand van zaken ten aanzien van het onderzoek naar de dealer(s)
  • Een medewerker van Brijder (specialisten in verslavingszorg) geeft een presentatie over hoe je als ouder om kan gaan met het drugsgebruik van je kind
  • Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid om kennis te maken met wijkagenten, jongerenwerkers, de wethouder, jeugdhulpverleners, Brijder en Kenter-jeugdhulp. Gezamenlijk kan er een plan van aanpak worden gemaakt.

De bijeenkomst vindt plaats op: Donderdag 4 februari 2016 van 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Raadhuis Amstelveen
Een goed plan van aanpak kan alleen succesvol zijn met medewerking van de ouders. Aanmelden graag via een mail naar m.sloots@amstelveen.nl.