Kunnen oudere Amstelveners veertig dagen zonder drank?

Ouderenbond Unie KBO uit Den Bosch daagt ouderen uit om na carnaval veertig dagen lang geen alcohol te drinken. In Nederland lopen naar schatting 150.000 probleemdrinkers van 55 jaar en ouder rond. Het alcoholgebruik onder ouderen stijgt al jaren en met deze campagne wil Unie KBO ouderen waarschuwen om niet van gezelligheidsdrinker een probleemdrinker te worden. Nu wordt in Amstelveen weliswaar niet uitbundig carnaval gevierd, toch was onze verslaggeefster Iris de Rooij benieuwd of Amstelveense ouderen ook veertig dagen zonder drank kunnen.