Vita en AanZ samen verder als Vita Amstelland

De samenwerking van Vita en Participe onder de vlag van AanZ is naar eigen zeggen zo succesvol, dat beide partijen hebben besloten onder een nieuwe naam verder te gaan. Vita en AanZ gaan samen verder onder de naam Vita Amstelland en worden een onderdeel van Participe Holding.

Vita Amstelland wil nog veel van zich laten horen. De organisatie gaat werken vanuit vijf sociale wijkteams en geeft aen een betere kwaliteit van dienstverlening te willen gaan leveren. Ook wil Vita Amstelland meer innoveren wat tot gevolg heeft dat meer mensen aan onze samenleving kunnen maar ook willen meedoen. De dienstverlening aan kwetsbare inwoners van de Amstelland gemeenten is daarmee uitgebreid door de ondersteuning aan wijkbewoners, buurtinitiatiefgroepen en de exploitatie van buurthuizen.

De samenwerking heeft volgens Vita Amstelland naast het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening ook de mogelijkheid de bedrijfsvoering te versterken. Met dat doel voor ogen is besloten dat Vita welzijn en advies en Participe Holding structureel gaan samenwerken onder de naam Vita Amstelland: een sterke lokale maatschappelijke dienstverlener en ondersteuner van bewoners binnen een krachtige onderneming.

Op 1 januari heeft de directeur/bestuurder van Vita, de heer Dion de Leuw, het bestuur overgedragen aan de bestuurder van Participe Holding, de heer Willem Draaisma. Tevens heeft de Raad van Toezicht van Vita haar taken overgedragen aan de Raad van Toezicht van Participe Holding.