Vluchtelingenopvang in Amstelveen uitgesteld

De start van de noodopvang voor vluchtelingen aan de Laan van Kronenburg is later dan gepland. Het COA heeft de gemeente hierover gisteren per brief geïnformeerd. De bouwwerkzaamheden zijn reeds gestart, maar omdat het pand geschikt gemaakt wordt voor gebruik langer dan een jaar zullen aanpassingen in verband met veiligheid en geluidsoverlast meer tijd vergen. Ook moeten er veel zaken hersteld of vervangen worden. Het pand zal niet eerder dan eind april in gebruik worden genomen.

De gemeente heeft het COA suggesties gedaan om de komst van de vluchtelingen te bespoedigen, zoals een gefaseerde opvang van vluchtelingen of de inzet van extra mankracht om de verbouwing te versnellen. Het COA ziet daar uit het oogpunt van beheersbaarheid en veiligheid geen mogelijkheden voor. De gemeente betreurt dit, omdat vrijwilligers en betrokkenen klaar staan om te helpen bij de opvang en de urgentie van het creëren van opvangplaatsen in Nederland nog steeds groot is.
In de opvang komt er een recreatieruimte hetgeen zal bijdragen aan de leefbaarheid en beheersbaarheid op de locatie.

De brief van de burgemeester aan de raad en de brief van het COA aan het college kunt u HIER lezen.