Gezamenlijk centrum borstkankerzorg VUmc en Ziekenhuis Amstelland

VUmc en Ziekenhuis Amstelland hebben hun samenwerking op het gebied van borstkankerzorg gisteravond officieel bekrachtigd. Onder het toeziend oog van zo’n 150 medewerkers van beide ziekenhuizen werd de opening verricht door de beide voorzitters van de raden van bestuur, Wouter Bos (VUmc) en Jacques Moors (Ziekenhuis Amstelland).
Met meer mensen kan meer zorg geleverd worden, waardoor de patiënt sneller terecht kan voor diagnostiek en behandeling. Ook kwalitatief wordt zorg geleverd volgens de meest recente ontwikkelingen. Mensen waarbij het vermoeden bestaat dat zij borstkanker hebben, kunnen zich melden bij zowel VUmc als Ziekenhuis Amstelland. Het centrum voor borstkankerzorg heeft één centraal loket (telefoon 020-7557011) zodat de afstemming tussen beide locaties optimaal is en de beste zorg kan worden geboden. In overleg met de patiënt wordt bekeken wat de beste optie is voor de behandeling; dichtbij huis en snel.

Een gezamenlijk team en aanspreekpunt
Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners werken samen in een team waarbij de patiënt altijd één aanspreekpunt heeft bij zijn/ haar behandelende specialist. Aanvullend onderzoek en nazorg vinden zoveel mogelijk plaats op dezelfde locatie. Operaties vinden in principe alleen op locatie Ziekenhuis Amstelland plaats. Bestralingen en zeer gespecialiseerde onderzoeken vinden plaats bij VUmc.
Wouter Bos, voorzitter van de raad van bestuur: ”Door de samenwerking maken we optimaal gebruik van elkaars sterke punten; VUmc brengt academische kennis in, Amstelland kan goede zorg leveren op een kleinschalige locatie”. Jacques Moors (voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Amstelland): ”De best mogelijke borstkankerzorg dichtbij de patiënt in de regio Amstelland en Amsterdam, dat is ons doel.”