Nieuwe Mc Donalds mogelijk eindpunt Uithoornlijn

De nieuwe Mc Donalds, die naast het Shell-tankstation aan de Zijdelweg moet verrijzen, is ook een mogelijk eindpunt voor de eventueel aan te leggen Uithoornlijn. Veel Uithoornaars zijn tegen een tramtracé langs hun achtertuin en tijdens gesprekken is de optie van een eindpunt aan de rand van Uithoorn geopperd.  De stuurgroep Uithoornlijn gaat dit eindpunt nu meenemen in verkenningen, wordt gemeld in een nieuwsbrief van de Stadsregio. Ook het Busstation Uithoorn en het dorpscentrum bij het oude spoorhuis zijn mogelijke eindpunten.  In de zomer van 2016 wordt beslist of de Uithoornlijn er definitief gaat komen.