Ondertekening Convenant Ondernemersfonds Uithoorn

Vandaag ondertekenden de gemeente Uithoorn en de Stichting Ondernemersfonds Uithoorn het convenant Ondernemersfonds Uithoorn. Hierin zijn nadere afspraken gemaakt over de uitvoering.

In 2012 heeft de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB) het initiatief genomen om een Ondernemersfonds op te zetten, door verhoging van de OZB niet woningen, voor en door ondernemers. Het doel is om het ondernemersklimaat te versterken en de Uithoornse ondernemers te stimuleren om zaken te realiseren die gebiedsgericht gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

De gemeenteraad van Uithoorn stemde op 26 november 2015 in met de voortzetting van het Ondernemersfonds voor een periode van drie jaar (2016 t/m 2018) en met de financiering daarvan door middel van een opslag op OZB niet woningen van 10%.