Ook honderd kleine woningen in KPMG-gebouw

Van de 350 woningen die gaan verrijzen in het oude KPMG-gebouw aan de Burgemeester Rijderslaan, worden er 100 betiteld als klein.

De gemeenteraad besluit 9 maart over de startnotitie die het verbouwingsplan op hoofdlijnen schetst. Het definitieve bouwplan en de wijziging van de bestemming van kantoren naar woningen wordt daarna in de omgevingsvergunning geregeld. Naar verwachting wordt deze in juni afgegeven en voor inspraak vrijgegeven.

Op 23 februari bespreekt de raadscommissie RWN de startnotitie voor transformatie van De Bovenlanden. De eigenaar en ontwikkelaar zijn van plan om in de leegstaande 40.000 m2 een gevarieerd aanbod van zo’n 350 grote en kleine woningen te realiseren in de middeldure tot dure huursector. Uit beeldmateriaal van de architect blijkt dat het pand een geheel nieuwe uitstraling krijgt met een hoog kwaliteitsniveau van gebouw en omgeving en dito serviceniveau. Eigenaar en ontwikkelaar hebben tevens een vergaande ambitie op het gebied van duurzaamheid. Denk aan warmteterugwinning, zonnepanelen en extra isolatie. Op de plek van de huidige onderdoorgang blijft een fiets- en wandelpad met het Stadshart aanwezig.

De eigenaar heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. Gedurende het proces is er veelvuldig overleg met de gemeente en zijn direct omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen van de architect. Bewoners van de Ouderkerkerlaan vragen o.a. aandacht voor het groen aan de achterzijde van het pand. Deze gronden zijn eigendom van de eigenaar van het pand maar zijn openbaar toegankelijk. Bewoners, architect èn gemeente willen dit voor een deel behouden. Ook vragen omwonenden expliciet aandacht voor een mogelijke toenemende parkeerdruk in hun buurt, als bezoekers van  het Stadshart in het weekend niet meer voor het gebouw kunnen parkeren.

De plannen van de architect zijn in een conceptuele fase. Het definitieve bouwplan wordt naar verwachting in juni ter visie gelegd.