Persbericht gemeentebelastingen: wij van WC-eend…

De gemeente Amstelveen kwam gisteren met een persbericht waarvan we u de inhoud toch niet willen onthouden.  Het is goed nieuws met een zeer hoog wij-van-wc-eend-gehalte. We hebben de tekst wel wat minder jubelend gemaakt. Komt-ie:

In vergelijking met de omliggende gemeenten kent Amstelveen namelijk het laagste OZB-tarief. Zowel de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn, De Ronde Venen en Aalsmeer heffen een hoger percentage.

Ook op het gebied van hondenbelasting scoort Amstelveen laag en dus goedkoop. Al verdwijnt dat voordeel voor mensen die meerdere honden hebben. De rioolbelasting is ook de laagste in de regio. Op het gebied van afvalstoffenheffing kan Amstelveen wat leren Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen.  Daar zijn meerpersoonshuishoudens goedkoper uit.

“Amstelveen is in veel opzichten een aantrekkelijke gemeente om te wonen,” wordt Herbert Raat (VVD), wethouder financiën, gequoot in het persbericht. “Samen met de Gemeenteraad proberen we de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. We houden onze begroting op orde om te zorgen dat we niet de rekening afwentelen aan de Amstelveners. En met succes want qua woonlasten behoren we in Amstelveen bij de laagste lasten van Nederland.”

Oh ja, het idee voor de foto bij dit artikel hebben we gepikt van Amstelveenz.nl.  (EJW)