Wethouder Raat neemt poolshoogte in zorg

In Amstelveen zijn er verschillende partijen die zich bekommeren om de zorg voor haar inwoners, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wethouder Zorg, Herbert Raat (VVD), gaat de komende maanden opnieuw verschillende partijen en organisaties in de wijken van Amstelveen bezoeken. Zo hoort hij wat er goed gaat, maar ook waar bewoners en professionals tegenaan lopen en hoe de gemeente hier mogelijk bij kan helpen.

Amstelveen kent verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken en andere zorgvoorzieningen, onder meer gesitueerd in gezondheidscentra. Amstelveen heeft ook bijzondere verenigingen zoals De Schakel die zich volledig inzetten voor passende vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en de vrijwilligers van het thuishuis, die ouderen met eenzaamheidsklachten thuis bezoeken.

Het laatste jaar zijn in Amstelveen daarnaast woonservicezones ontwikkeld binnen de gemeente. Dit zijn delen van wijken waarin zorg en ondersteuning binnen handbereik zijn. In januari bezocht de wethouder Belmonte, onderdeel van woonserviceszone ‘Laan van de Helende Meesters’. Hier is gesproken met de bewoners over de goede en verbeterpunten van de ontmoetingsmogelijkheden. De verhalen van de aanwezigen zijn verzameld, zodat er binnen de gemeente gezocht kan worden naar oplossingen. Ook worden samen met wethouder Jeroen Brandes (PvdA) opnieuw verschillende huisartsenpraktijken bezocht vanwege het belang van eerstelijnszorg voor Amstelveense inwoners.

“We houden de vingen aan de pols bij de zorg,” aldus wethouder Herbert Raat. “Als je ouder wordt, moet er goed voor je gezorgd worden. Na het bezoek aan Belmonte bleek dat de bewoners veel goede ideeën hadden over hun leefomgeving. Variërend van het zelfstandig bijhouden van openbaar groen tot de bereikbaarheid van de parkeergarage.”

Een overzicht van de bezoeken is te vinden op de persoonlijke blog van de wethouder.