Architect blijft strijden tegen ‘verminking’ KPMG-gebouw

Max van Huut, een van de architecten van het oude KPMG-gebouw , zal niet blij zijn dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen tot een transformatie van  het kolossale kantoorpand langs de A9. De architect heeft een kort geding aangespannen tegen eigenaar CRI en blijft strijden tegen de rigoureuze verbouwing van zijn geesteskind. Wijzend naar de vele lovende kritieken voor zijn Groningse aardgasgebouw en wellicht binnenkort de monumentale status voor het ING-gebouw in Amsterdam Zuidoost, vindt hij het erg vreemd dat het in dezelfde organische stijl gebouwde KPMG-gebouw zomaar kan worden verminkt.

Afgelopen maandag stonden de partijen voor de rechter. De advocaat van Van Huut, de heer Bartman, denkt dat hij sterk staat, mede op basis van jurisprudentie. Bartman wijst op een eerder arrest van de Hoge Raad. Hierin werd geoordeeld dat de persoonlijkheidsrechten van een architect slechts moeten wijken voor de plannen van de eigenaar “als er sprake is van een totale vernietiging van het voorwerp waarin een auteursrechtelijk beschermd werk is belichaamd.”  Aangezien het gebouw niet afgebroken gaat worden, zouden de persoonlijkheidsrechten van de architect dus niet moeten wijken.

Om zijn  betoog kracht bij te zetten citeerde de advocaat nog architectuurhistoricus Herman van Bergeijk. ” Rijdend over de snelweg A9 was het enorme kantoor van KPMG in Amstelveen altijd een markante verschijning. Een ieder die vertrouwd is met de architectuur van Alberts & Van Huut kan het bouwwerk herkennen als zijnde van dit bureau. In heel Nederland heeft dit bureau bijzondere kantoorgebouwen neergezet die als bakens in het land kunnen gelden.”

De uitspraak in het kort geding is op 21 maart.