Debaters Amstelveen College winnen Rotary Leerlingendebat

De debaters van het Amstelveen College wonnen woensdagavond 9 maart de wisselbeker van het Rotary Leerlingendebat. In negen debatten over stellingen als ‘Literatuuronderwijs moet uit het examenprogramma verdwijnen’, ‘In Nederland moeten de musea voor iedereen gratis toegankelijk zijn’ en ‘Amstelveen heeft voor jongeren veel te bieden op het gebied van sport en cultuur’ gingen het Amstelveen College, Hermann Wesselink College en Keizer Karel College met elkaar in debat.

Je zult als debaters van een tweetalige school maar de pech hebben om tegen de stelling ‘Tweetalig onderwijs moet zo jong mogelijk beginnen’ te zijn. Ook de stelling ‘Klokkenluiders moeten beloond worden’ bracht oprechte emotie teweeg.

John de Die als voorzitter van de jury kon na ampel beraad de uitslag bekend maken. De oorkonde voor de meest opvallende uitspraak ontving Juliet Berwald voor ‘Pubers hebben wel het gaspedaal gevonden maar nog niet de rem ontdekt’. De beste debater was Jessica Goei die in alle rust haar argumenten helder overbracht. Het beste team werd team B van het Hermann Wesselink College om hun goed onderbouwde inleiding, het invoeren van extra argumenten tijdens het debat en hun teamwork.

De uitslag voor de scholen: 1. Amstelveen College, 2. Hermann Wesselink College en 3. Keizer Karel College.
De winnaars bezoeken op 20 april de Tweede Kamer om daar te zien en horen hoe er gedebatteerd wordt.

Al negen jaar organiseert Rotaryclub Amstelveen-Amstel de Leerlingendebatten.