Eigen Haard: liever meer dan minder sociale woningbouw

Woningcorporatie Eigen Haard ziet dat de behoefte naar sociale woningbouw in onze regio groot is. Daarom zouden ze in de hele metropoolregio Amsterdam graag bijbouwen. “Liever meer dan minder,” zegt Bert Halm van Eigen Haard tegenover onze verslaggever Haije Bouwman. Echter vindt het college van B&W dat er in Amstelveen genoeg sociale huurwoningen zijn en dat het probleem rond een eventueel tekort vooral te wijten is aan het fenomeen scheefwonen.  Dit zijn mensen die in een sociale huurwoning wonen, terwijl ze hiervoor een te hoog inkomen hebben. Het college denkt dat er juist weer ruimte op de sociale markt ontstaat als de scheefwoners een mooi alternatief in de middenklasse wordt geboden.