Geen sociale woningbouw op braakliggend terrein

Het College van B & W streeft naar een verzorgde entree van Amstelveen. Zo werd onlangs druk uitgeoefend om op de plaats van het verloederde pand Molenstaete nieuwbouw te plegen. Maar als een woningcorporatie op een terrein dat als jaren braak ligt sociale huur woningen wil bouwen, dan kan dat opeens niet. Bekijk het filmpje.

Een woordvoerder van B & W verklaart dat er nog geen concrete plannen voor ontwikkeling van dit gebied zijn. Op ambtelijk niveau vinden wel verkennende gesprekken plaats voor eventuele woningbouw mogelijkheden.