GroenLinks wil groengebieden Noorder Legmeerpolder verbinden

De komende jaren moeten groengebieden in de Noorder-Legmeerpolder met elkaar verbonden worden. Dat is afgelopen woensdag besloten na een motie die GroenLinks heeft ingediend tijdens de raadsvergadering.

De transformatie van de oude glastuinbouw in de polder moet de komende jaren vorm krijgen.  Om een waardevol groengebied te creëren wil de partij graag de aanwezige agrarische gronden en ander groen slim met elkaar laten verbinden.

De Noorder-Legmeerpolder is een divers gebied met klein- en grootschalige glastuinbouw, een bedrijventerrein, maar ook woningen en caravanloodsen. De mogelijkheden om het gebied verder te ontwikkelen zijn op dit moment beperkt. De bedrijven weten ook niet goed wat er zou mogen en kunnen daardoor niet aan de slag met plannen voor de toekomst.

Raadslid Tessa van Wijnen: “Het is goed om te merken dat wethouder Bot al stappen heeft gezet in deze richting door bijvoorbeeld het groen op de oude spoordijk aan te sluiten.”

De gemeente heeft geen eigen grond in de Noorder-Legmeerpolder. Hierdoor moet de wens voor een recreatiegebied nog even worden weggezet. Met het oog op de nog aan te leggen woonwijk de Scheg en een behoefte vanuit de regio, ziet GroenLinks daar nog een punt voor in de toekomst.