Hoe denkt de Amstelvener over polderbebouwing?

Vanavond wordt de woonagenda behandeld in de Amstelveense gemeenteraad. In de aanloop naar de vergadering werd er door de PvdA heel voorzichtig geopperd om eens genuanceerd te kijken of zo sommige Amstelveense no-build-area’s niet kunnen worden heroverwogen. De deur voor bebouwing in de polder werd daarmee op een minuscule  kier gezet. Wij vroegen enkele bewoners van Amstelveen hoe zij over polderbebouwing denken.