Onderzoek Schiphol moet ook veiligheid omwonenden betrekken

Volgens zes bewonersgroepen wordt de veiligheid onder de aanvliegroutes van Schiphol onderbelicht. Zij eisen dat de risico’s onderdeel worden van het rapport naar de vliegveiligheid dat vorige week werd aangekondigd.

Ze versturen daarom een brief aan de Onderzoeksraad over de onveilige situatie voor de bewoners. Volgens voorzitter Kees Weijer van Platform Vliegoverlast Amsterdam wordt dit veroorzaakt doordat er steeds meer vliegverkeer komt boven dichtbebouwde gebieden.

Ook vertelt Kees Weijer dat de grootste risico’s liggen onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan. Dit betrekt Amsterdam Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen.

De bewonersgroepen stellen dat de luchtverkeersleiding in het vervolge eerst rekening moet houden met ‘externe veiligheid’ en vliegroutes over dichtbevolkt gebied zo veel mogelijk moeten mijden. Schiphol moet meer rekening houden met de veiligheid en geluidshinder en minder met efficiency, zoals het streven naar verdere groei van het vliegverkeer.

De Onderzoeksraad zegt zelf alle veiligheidsaspecten rondom Schiphol in het onderzoek mee te nemen.