Project over WO II krijgt steun van de gemeente

soldaat, brief, tweede wereldoorlog, herdenking, brief

Amstelveen Oranje start met een project genaamd ‘Nooit meer terug’ dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Het project is bedoeld om de verhalen over de vervolging en uitsluiting van Amstelveense (Joodse) inwoners tijdens de oorlog boven water te krijgen en deze een gezicht te geven.

Deze verhalen willen ze graag delen met Amstelveen en met name het onderwijs. Het college van B&W steunt het project. Burgemeester Mirjam van ’t Veld: ”Het is belangrijk om te blijven herdenken. Als mensen weten wat oorlog en onderdrukking heeft aangericht, als mensen de geschiedenis kennen, is de kans veel kleiner dat de geschiedenis zich herhaalt. En door deze verhalen bovenwater te halen blijven ze bewaard, ook in de toekomst. Door de verhalen een gezicht te geven en te vertellen aan schoolkinderen en Amstelveners gaan de verhalen veel meer leven. Dat verdienen de Amstelveners die hun leven hebben verloren tijdens de bezetting in de oorlog.”

De verhalen zullen in verschillende vormen worden geuit. Er wordt daarbij gedacht aan foldermateriaal, digitale uitingen maar ook om borden en/of struikelstenen te plaatsen op locaties waar de feiten hebben plaatsgevonden.