Veiligheidscijfers Amstelveen 2015

In een brief aan het college heeft Burgemeester Mirjam van ’t Veld de veiligheidscijfers van 2015 bekendgemaakt. In deze rapportage werd duidelijk dat de totale criminaliteitscijfers zijn gedaald. Hieronder de dalingen op een rijtje:

– Diefstal van motorvoertuigen, -15%
– Diefstal van (brom-, snor-)fietsen, -34%
– Zakkenrollerij, -23%
– Drugshandel en hennepteelt, -11%
– Vernieling/beschadiging, -5%
– Jeugdoverlast, -38%

Deze dalingen zijn onder andere gekomen door de inzet van speciale politieteams, zoals het VVC-team (Veel Voorkomende Criminaliteit) en bijvoorbeeld door het Donkere Dagen Offensief.

Maar naast de dalingen zijn er helaas ook stijgingen, zo is het aantal woninginbraken flink gestegen. Er zijn in totaal 367 inbraken (en pogingen tot) gepleegd. 240 daarvan waren daadwerkelijk voltooide inbraken. De politie hoopt dat het aantal in 2016 zal teruglopen, mede door de inzet van whatsappgroepen en het gebruik van Facebook.

Ook het aantal diefstallen uit motorvoertuigen vertoond een lichte stijging met 9%. Diefstallen van onderdelen van bijvoorbeeld scooters is zelfs met 43% gestegen. Trends in deze zaken worden gemonitord door het VVC-team.

Het aantal straatroven is gestegen met 26%. Deze incidenten vinden ook voornamelijk plaats rondom het Stadshart, maar ook pizzabezorgers zijn nogal eens slachtoffer. Maar naast de straatroven, zijn ook ondernemers steeds vaker slachtoffer van overvallen. Amstelveen gaat van 2 naar 6 incidenten, mede door een overvalgolf afgelopen zomer, waarvan de verdachten inmiddels zijn aangehouden. Ook houdt de politie verscherpt toezicht rondom de sluitingstijden van eetgelegenheden.

Behalve de overvallen zijn ook de winkeldiefstallen gestegen met 24% naar 167 incidenten. Dit is hoger dan aanvankelijk werd verwacht, namelijk 152. Winkels zijn steeds alerter op winkeldiefstallen, er komen steeds meer meldingen maar ook meer aanhoudingen. De politie spreekt van een positieve trend.

Ook zijn de bedrijven en instellingen steeds vaker slachtoffer van inbraken. Van 161 inbraken in 2014, naar 200 in 2015. Met name sportparken en sportscholen zijn het slachtoffer.

Het aantal zedenmisdrijven is ook gestegen, van 17 naar 48 incidenten. Directe verklaring daarvoor zijn de verhoogde mate van schennisplegingen rondom Campus Uilenstede, in het Amsterdamse Bos en langs buslijnen. Inmiddels is in Uilenstede geïnvesteerd in cameratoezicht, welke samen met verhoogde politie-inzet tot verbetering kan leiden.

Tot slot is er een stijging zichtbaar in geweldsmisdrijven en huiselijk geweld situaties. Geweldsincidenten zijn met 14 procent gestegen, en huiselijk geweld is gestegen met 11 procent. De politie kan hier geen trends in waarnemen. Er zijn vorig jaar 15 huisverboden opgelegd door de politie.