Verbouwing KPMG-pand gaat ten koste van 300 parkeerplaatsen

In een brief aan de leden van Amstelveense gemeenteraad heeft wethouder Peter Bot nader uitgelegd hoe de herbestemming en transformatie van het voormalige KPMG-bedrijfspand naar woningbouw zou moeten worden. De verbouwing van het gebouw gaat wel ten koste van 300 (gratis) parkeerplaatsen die veelal door bezoekers van het Stadshart werden gebruikt.

Met het plan wordt er gestreefd om de massaliteit van het huidige gebouw te verzachten en de toegankelijkheid en transparantie te verbeteren, bijvoorbeeld door op de onderste laag doorgangen te maken voor bewoners en bezoekers.

De woningen op de onderste verdieping krijgen een voortuin die met groen wordt afgeschermd van het openbaar gebied. Het voorterrein behoudt de bestemming verkeer-parkeren. Ook krijgen de woningen een achtertuin van maximaal 10 meter diepte.

De onderdoorgang van het gebouw willen ze in stand houden en moet op verkeers- en sociaal veilige en comfortabele wijze worden ingepast. Er zal nog overlegt worden met omwonenden om in te zien of het zinvol en haalbaar is om het fietspad rechtdoor naar de Ouderkerkerlaan te trekken.

In het verleden is er een afspraak gemaakt dat 300 parkeerplaatsen op maaiveld buiten kantoortijden beschikbaar zijn voor het winkelend publiek. Echter gaat dit niet door als de ombouw er echt gaat komen. Er moet namelijk voldoende plek zijn voor de bewoners zelf.

Interessant is dat architect Max van Huut die het voormalige KPMG-gebouw ontwierp, het niet eens is met de plannen voor het nieuwe ontwerp. Ook wil hij door de projectontwikkelaar betrokken worden bij de transformatie naar woningen. Hij spande een kort geding aan, hier zal de rechter op 21 maart uitspraak over doen.