Water staat bewoners Rondehoep aan de lippen: “Pech gehad”

De bewoners van de Rondehoep wachten al jaren op beschermende maatregelen voor als hun polder onder water gezet wordt. Vanaf 2010 doet de polder dienst als calamiteitenberging voor als de Amstel dreigt te overstromen en gevaar oplevert voor Amsterdam.
Richard Leurs is trotse eigenaar van restaurant de Voetangel. De idyllische plek aan de rand van de Rondehoep staat op het diepste punt van de polder. Als de polder onder water wordt gezet, vreest hij een waterstand van 90 centimeter. Zijn familiebezit beschermen zal niet makkelijk zijn. “Met een stevig windje heb ik dan een dijk nodig van meer dan anderhalve meter hoog”, rekent hij uit. “En zo’n dijk zakt als een pudding in elkaar vanwege de veengrond.”

Complex
Het waterschap is al vanaf 2010 bezig met het onderzoeken naar oplossingen om de bewoners en hun percelen te beschermen. Maar tot op heden is er nog steeds geen duidelijkheid of ze er komen en welke het zijn. Volgens de bewoners duurt dat veel te lang. Pieter Kruiswijk, bestuurder van het waterschap Amstel Gooi en Vecht ontkent dat. Volgens hem is het een complex project en is zorgvuldigheid belangrijk. “We bekijken per perceel individueel wat er nodig is. Dat kost tijd omdat we het zorgvuldig doen.”

Maatregelen
Veehouder Jan Timmer wacht de plannen niet af en neemt zelf maatregelen. “Als een goede huisvader moet ik mijn dieren beschermen”, zegt hij. Hij heeft flink geïnvesteerd om een verhoogde stal te bouwen om zijn dieren en de mestopslag te beschermen tegen het water. Of die afdoende zijn, is nog maar de vraag. Er is geen enkele zekerheid over de hoeveelheid water er in geval van een ramp de polder in stroomt.

Kraan
De onderwaterzetting van de Polder zal volgens berekeningen slecht één keer in de honderd jaar nodig zijn. Maar mocht het nú gebeuren, dan zal er een gat in de dijk gemaakt worden en zal de polder volstromen met water. En in dat geval zal wellicht ook de verhoogde stal van Timmer volstromen. Het waterschap is dan ook van plan om een gecontroleerde inlaad te bouwen, een soort kraan die open en dicht kan, zodat het water niet hoger dan zestig centimeter boven maaiveldhoogte komt.

Pech
Zolang deze kraan er nog niet is, zal Pieter Kruiswijk van het waterschap de veiligheidsregio adviseren de Rondehoep niet in te zetten. Maar als de nood echt aan de man is, kan de veiligheidsregio gewoon beslissen om de dijk door te prikken met alle gevolgen van dien. “Dan heb je dus gewoon pech dat je in de Rondehoep woont”, aldus Richard Leurs.

Robbert Bianchi NH