Wederom uitbreiding Internationale School in Groene Long

Omdat de wachtlijsten van de Internationale School (ISA) overvol zijn, wil de school wederom gaan uitbreiden. Dat hierdoor wederom een stuk van de Amstelveense Groene Long gaat verdwijnen, lijkt onvermijdelijk. ” We hebben afspraken gepland met de betreffende sportverenigingen, om met hen van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. Wij willen sportverenigingen maar ook het Hermann Wesselink College (HWC) dat op deze locatie sportvelden heeft, zorgvuldig en in een vroeg stadium betrekken en/of informeren. Ons uitgangspunt is dat zowel onderwijs als sport er baat bij moeten hebben,” aldus wethouder Maaike Veeningen in een brief naar de gemeenteraad.

Op het ogenblik wordt een ruimtelijke analyse gemaakt van het uitbreidingsidee zodat  de randvoorwaarden, kansen en belemmeringen in kaart kunnen worden gebracht. Veeningen: “Inmiddels is met het oog op het bestemmingsplan Amstelveenlijn onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van uitbreiding op de verkeersafwikkeling op de toekomstige ongelijkvloerse kruising met rotonde op de Sportlaan. Dit verkeersonderzoek geeft geen aanleiding om het proces voor de planvorming voor de Amstelveenlijn aan te passen. Bij uitbreiding van ISA zijn wel andere maatregelen nodig om de verkeerscirculatie te bevorderen voor zowel het terrein voor ISA zelf als in de omgeving. Daar hebben wij oog voor, maar is wat ons betreft pas aan de orde als de plannen meer vorm hebben.”

Halverwege de jaren negentig werd nog een grote protestmars van de sportvelden aan de Sportlaan naar het raadhuis gehouden. Toen waren er onder meer plannen om levensbestendige woningen te bouwen in delen van de Groene Long. De massale protestacties sneden hout, zoals de toenmalige burgemeester Van Diepen dat zei. Bebouwing van de Groene Long bleef geruime tijd uit den boze. Met de komst van het Amstelveen College en binnenkort weer een uitbreiding van de  ISA is hiermee definitief gebroken.