Eigenaar pand ‘Aan de Poel’ achter proces kleine modderkruiper

Het stilleggen van de werkzaamheden voor het Poelzwembad is mede op het conto te schrijven van HDH Beheer, de BV van de Amstelveense zakenman Ad Hesterman. Hij bezit onder meer het pand van sterrenrestaurant Aan de Poel gelegen aan de Handweg.

De aanwezigheid van de kleine modderkruiper in de Poel is de inzet van bodemprocedure die nu bij de Raad van State loopt. Volgens de eigen gedragscode Flora- en Faunawet mag de gemeente bij de aanwezigheid van de kleine modderkruiper geen werkzaamheden uitvoeren van februari tot juni.

Voordat Aan de Poel zich vestigde in het horecapand aan het water -waar voorheen een Japans restaurant zetelde- voerde de BV van Hesterman al een proces tegen de gemeente. De zakenman was voornemens om een klein hotel op de locatie aan de Handweg te vestigen. Dit vond de gemeente, mede op basis van het bestemmingsplan, geen goed idee.

Vanzelfsprekend heeft RTVA contact gezocht met Ad Hesterman. Hij wil zolang de bodemprocedure loopt nog geen commentaar geven.