Gifted Minds International School in conflict met de wethouder

Het conflict tussen de Gifted Minds International School en wethouder Maaike Veeningen loopt steeds verder op. De school vindt dat ze onterecht weggejaagd wordt en er geen bruikbare alternatieve locatie wordt geboden.

Wethouder Maaike Veeningen dreigt volgens een brief aan de gemeenteraad met een juridische procedure om de school te dwingen het pand aan Landtong 18 te verlaten. Wij spraken met de verontwaardigde directeur van de school.

Lees ook: Kleine modderkruiper spelbreker aanleg Poelzwembad