Onduidelijkheid over definitie ’s nachts voor McDonald’s Zijdelweg

De rechtbank van Amsterdam heeft in een beroepszaak tegen de gemeente Amstelveen bepaald dat de gemeente(raad) moet aangeven wat  ” ’s nachts” is.

De rechtbank heeft dit verzoek gedaan in een beroepszaak over de vestiging van een McDonalds aan de Zijdelweg in Amstelveen bij de nieuwe N 201 op de rand van de gemeente Uithoorn.

Op 25 september 2013  heeft de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld voor een McDonald’s aan de Zijdelweg te Amstelveen. In deze startnotitie is vermeld dat het plan als positief kan worden gewaardeerd als aan de daarin geformuleerde randvoorwaarden wordt voldaan. Een van deze voorwaarden luidt: “De vestiging is ’s nachts gesloten”.

Deze randvoorwaarde is verder niet gespecificeerd en nu wordt de gemeente Amstelveen alsnog door de rechtbank Amsterdam gedwongen om te bepalen  wat ’s nachts gesloten precies betekent. Aangezien indertijd de gemeenteraad de startnotitie heeft vastgesteld ,is het nu ook aan de gemeenteraad om te bepalen wat ’s nachts is.

Hoewel de rechtbank heeft verzocht om binnen vier weken te reageren zal het college van burgemeester en wethouders de rechtbank verzoeken om uitstel te verlenen omdat de gemeenteraad pas op 15 juni over dit onderwerp kan besluiten want dan is de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Overigens zijn er verschillende betekenissen voor het begrip nacht.

Volgens de Dikke Van Dale is nacht de tijd dat het donker is.

Onder andere Wikipedia spreekt over de uren tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

Afhankelijk van wiens belangen hier moeten worden gediend (de omwonenden of de uitbater van McDonalds) zal de gemeenteraad een definitie vaststellen.