Turnfaciliteiten in aanbouw Ben Goudsmithal

Het college van B en W heeft de raad in de Kadernota 2016 voorgesteld achter de Ben Goudsmithal een aanbouw te realiseren zodat de twee Amstelveense turnoefeningen ODIN FIT nieuw onderdak krijgen en meer ruimte ontstaat voor de vraag naar sport- en bewegingsonderwijs door o.a. her ROC en het Amstelveen College.

Wethouder Peter Bot: “In overleg met het Sportbedrijf Amstelveen, de genoemde verenigingen en scholen is bekeken wat nodig is aan ruimte en inventaris. Het plan is om een stenen ruimte van 25 bij 42 meter te realiseren. Dat is de standaard afmeting van een reguliere sporthal. De hal is in twee ruimten ingedeeld; één met een vaste turnopstelling en één voor verschillende sportdoeleinden. Een nieuwe turnvoorziening is nodig omdat de oude gymzalen van FIT aan de Appellaan niet meer voldoen. Nadat de nieuwbouw is gerealiseerd, worden deze gymzalen afgebroken.”

Aanvullend krediet
Het college van B en W vraagt nu een aanvullend krediet aan van 150.000 euro om de inrichting voor alle partijen zo optimaal mogelijk te maken. De gemeente bouwt de sporthal en het Sportbedrijf huurt de hal van de gemeente en gaat de nieuwe accommodatie exploiteren en beheren. Door het delen van faciliteiten zoals de turnruimte en -toestellen door meerdere (turn)verenigingen zijn de exploitatielasten relatief laag. Voor faciliteiten zoals horeca en kleedruimtes kunnen sporters gebruik maken van de aangrenzende Goudsmithal.
De raad besluit op 15 juni over het benodigde aanvullende krediet. Daarna gaat de gemeente starten met het definitieve programma van eisen in overleg met gebruikers en Sportbedrijf en een planning maken.