Verhoogde eisen DigiD probleem voor site gemeente Amstelveen

In navolging van de gemeente Aalsmeer lijkt nu ook de gemeente Amstelveen af te stevenen op een groot digitaal probleem met DigiD. Zoals het er nu naar uitziet zal het vanaf eind april voorlopig niet mogelijk zijn om via internet bijvoorbeeld een verhuizing door te geven, een uittreksel van de burgerlijke stand aan te vragen of een aanvraag te doen voor een parkeervergunning. Pas in september kan dit probleem worden opgelost als er een nieuwe website gaat draaien. Deze gaat wel weer voldoen aan de eisen om met DigiD te werken.

Verantwoordelijk wethouder Brandes is eufemistisch gezegd ‘not amused’.  Ondanks dat hij zelf verantwoordelijk is voor de gang van zaken, stelt hij tegenover de gemeenteraad: “Al in najaar 2015 heeft de controlerende overheidsorganisatie Logius aangegeven dat de verouderde website niet zou gaan voldoen aan de verhoogde eisen en dat de gemeente daarom mogelijkerwijs geen gebruik meer zou kunnen maken van DigiD.”

Brandes vervolgt: “Deze brief van najaar 2015 had ik graag met u gedeeld. Ook de mogelijkheid om met een investering van 100.000 euro de website aan te passen is binnen de gemeentelijke organisatie niet voorgelegd aan het gemeentebestuur. Hoewel de veiligheid van het systeem niet in het geding is, kan deze maatregel voor overlast zorgen voor onze inwoners.”

De wethouder had graag eerder geïnformeerd willen worden door zijn ambtenaren. ” Ik heb daarom de directie van de gemeente verzocht nader onderzoek te doen naar de oorzaken en direct maatregelen te nemen waardoor soortgelijke zaken kunnen worden voorkomen. Ik wil daarover uiterlijk binnen drie weken een reactie hebben. Aansluitend zal ik de gemeenteraad informeren.”