Amstelveense pilot: kroegen tot 05.00 uur open

De gemeente Amstelveen is van plan om in de weekenden de openingstijden voor kroegen te verruimen. Het betreft een pilot van één jaar waarbij de Amstelveense cafés in de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht zaterdag op zondag tot 05.00 uur open mogen blijven. Voor Uilenstede geldt een uitzondering. Daar mag het café ook in de nacht van donderdag op vrijdag tot 05.00 uur geopend blijven. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om in de nacht die volgt op een reguliere feestdag ook tot 05.00 uur open te zijn. Het is niet zo dat de echte kroegtijger nu 04.00 kan besluiten een pilsje te gaan pakken. Vanaf de huidige sluitingstijden (03.00 uur) is het alleen nog eenrichtingsverkeer en mogen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten. Het plan wordt 2 juni door de commissie ABM behandeld.

Van de kroegen en clubs die meedoen aan de proef wordt wel het één en ander verwacht:

– Een deugdelijk veiligheidsplan waarin o.a. de door de ondernemer te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast staan.
– Dat hij/zij zelf in contact treedt met zijn omwonenden en dat hij/zij naar hen een telefoonnummer communiceert waarop omwonenden de ondernemer te allen tijde (tijdens openingstijden) kunnen bereiken, en dat hij/zij onmiddellijk en adequaat reageert op klachten.
– Een melding vooraf wanneer men langer opengaat opdat politie en gemeente (handhaving) op de hoogte zijn.
– Dat alle mogelijke maatregelen die van hem / haar mogen worden verwacht worden genomen ter voorkoming van overlast, het ontstaan wanordelijkheden en/of onveiligheid. Dit kan tevens in houden de harde eis om portiers in te zetten en een verbod op prijsacties.

Voor de proef moet ongeveer 50.000 euro worden uitgetrokken omdat er ook extra handhaving zal moeten komen. Als het voorstel wordt goedgekeurd zal de pilot gedurende één jaar lopen. Na vier maanden zal er een tussenevaluatie plaatsvinden en na het pilotjaar een eindevaluatie.

Foto: hetwapenvanamstelveen.nl