Belangen ondernemers en bedrijven centraal op economische agenda Amstelveen

Het versterken van het ondernemers-vestigingsklimaat en het stimuleren van werkgelegenheid en welvaart. Beide vormen de kern van de Economische Agenda Amstelveen, een samenwerkingsagenda van het bedrijfsleven en de gemeente. De basis van de Economische Agenda bestaat uit zes pijlers:

  • Krachtig MKB
  • Sterk internationaal profiel
  • Vitaal Stadshart
  • Herkenbaar onderdeel Metropool Regio Amsterdam (MRA)
  • Zorgen voor uitstekende verbindingen
  • Circulaire economie als kans

De Economische Agenda sluit aan op het Amstelveense collegeprogramma en de huidige kaders van Economische Zaken. Dit samen met input uit het bedrijfsleven. Wethouder economische zaken Maaike Veeningen (D66) licht toe: “Amstelveense ondernemers speelden in aanloop naar deze agenda een cruciale rol. Ik heb grote waardering voor hun inbreng. Als college willen we meer ruimte bieden aan ondernemers, extra investeren in de lokale economie en de aantrekkelijkheid van Amstelveen verder vergroten. Met de zes speerpunten kunnen we hier gericht op inzoomen.”

Net als het accountmanagement bij internationale bedrijven binnen de MRA is een van de uitvloeisels van de economische agenda ook een professionele vorm van accountmanagement te realiseren voor Amstelveense ondernemingen. Deze accountmanager is belast met uitvoerende acties en projecten om het economische klimaat te bevorderen.