D66 wil project ‘Woman in between jobs’ vervolg geven

De lokale fractie van D66 is bijzonder te spreken over het project ‘Women in between jobs’. Tijdens een commissievergadering deze week wil de partij dan ook

De pilot van dit programma vond afgelopen najaar plaats in het MOC-gebouw, waar vrouwen, in tien stappen van twee uur, naar betaald werk werden gecoacht. En met bijzonder resultaat volgens D66: In vijf maanden vonden er zeven een betaalde baan, de rest is er over in gesprek of begint aan een vrijwilligerstraject. “Dit percentage is bijzonder te noemen voor de doelgroep en hangt nauw samen met het maatwerk dat er door het team geleverd wordt,” aldus D66 raadslid Anne-Mieke van der Vet.

Dinsdag 12 april reikte burgemeester Mirjam van ’t Veld alle deelnemers een certificaat uit. In haar toespraak legde zij uit dat ook haar carrièrepad niet het geijkte is geweest en dat bijscholing, training en coaching op ieder moment in je beroepsleven, juist als je even ‘in between jobs bent’, zeer waardevol is.

D66 ziet hier kans om een typisch ‘Amstelveense’ aanpak van werkloosheid, voor deze categorie werkzoekenden, voort te zetten. Een duidelijke afbakening van de sessies, meetbare resultaten en vooral een setting waarin respectvol, motiverend maar soms ook confronterend met de cursisten wordt omgegaan.

Foto: Facebook Mirjam van ’t Veld