Raadsleden: ‘Handen af van tramlijn 5’

Eerder berichtten we al over de plannen van GVB om tramlijn 5 in de toekomst niet meer naar Amsterdam Centraal Station te laten rijden, dit terwijl twee maanden geleden nog hele andere afspraken waren gemaakt. Wethouder Jeroen Brandes is erg verontwaardigd en deelde dat met ons voor de camera.

Lees ook: Brandes niet blij over toekomstplannen lijn 5

Vijf afgevaardigde Amstelveense raadsleden verklaren in een gezamenlijk persbericht dat dit plan zo snel mogelijk van tafel moet en hier wethouder Brandes bij zullen helpen.

”Geschrokken, maar vooral zeer verbaasd, zijn wij over de informatie die in de brief staat vermeld betreffende de stand van zaken Amstelveenlijn. De brandbrief van de wethouder Brandes aan de leden van de gemeenteraad geeft weer welke ideeën aan de orde komen tijdens het directeurenoverleg Amstelveen.

Men vergeet echter dat voorafgaand aan de uitvoering van de Ombouw Amstelveenlijn er een zorgvuldig proces heeft afgespeeld, waar op diverse momenten inspraak en besluiten zijn genomen.

In 2013 is er door de gemeenteraden van Amsterdam, Amstelveen en Stadsregio Amsterdam gekozen voor een voorkeursvariant Ombouw Amstelveenlijn, waarin een reguliere tramverbinding tussen Amsterdam CS en Amstelveen Binnenhof is vastgelegd via hetzelfde tracé als de huidige lijn 5.

We begrijpen dat het GVB zich goed moet voorbereiden op de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn. Daarbij zullen tram- en buslijnen worden aangepast aan de hand van OV-lijnennetvisie 2018. In deze leidraad staat nergens vermeld dat tramlijn 5 een ander eindpunt in Amsterdam zou moeten gaan krijgen.

Op 15 december 2015 is het Uitvoeringsbesluit Amstelveenlijn unaniem aangenomen in de Regioraad van Stadsregio Amsterdam. Tramlijn 5 is hier integraal onderdeel van en naar onze mening hoeft het GVB zich over deze lijn geen zorgen meer te maken. Het GVB voert uit wat door de Stadregio Amsterdam wordt besloten.

Wij zullen alles in het werk stellen om wethouder Jeroen Brandes te helpen zo snel mogelijk van de gedane suggestie af te komen.”

Walter B. Vervenne (VVD), Edwin van der Waal (D66), Axel Boomgaars – namens Tessa van Wijnen (Groen Links), Jitze W. Bakker (BBA) en Harry J. van den Bergh (PvdA).