Vakbonden: Overheid moet ingrijpen om concurrentiekracht Schiphol te versterken

Alle acht vakbonden in de Nederlandse luchtvaart (VNV, FNV Luchtvaart, VNC, CNV Vakmensen, NVLT, VCP, De Unie en de VHKP) pleiten vandaag eensgezind voor concrete overheidsmaatregelen om de concurrentiekracht van mainport Schiphol te versterken. De belangen van reizigers, werknemers en home-carrier KLM moeten worden veilig gesteld stellen zij vandaag in een position paper aan de politiek.

Op Schiphol zijn er veel problemen. Zo verdwijnen er steeds meer vaste banen, worden arbeidsvoorwaarden aangetast, neemt de werkdruk  toe en veroveren staatsgesubsidieerde luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten de Europese markt voor intercontinentaal vliegen. Door deze oneerlijke concurrentie wordt de hub-functie van Schiphol en de positie van home-carrier KLM ernstig bedreigd. Ook dreigen low cost carriers, die sociale premies en -belastingen ontduiken, ILO-verdragen schenden en mensenrechten met voeten normaal te worden in de luchtvaart.

De ‘Actieagenda Schiphol’ van het kabinet biedt hiervoor geen oplossingen concluderen alle luchtvaartbonden. Voor het eerst komen zij tot zo’n eensgezind standpunt. Ze benoemen een tiental actiepunten dat nodig is om Schiphol haar belangrijke positie voor de Nederlandse economie te laten behouden en die bijdragen aan duurzame werkgelegenheid.

De acties die in de ‘Actieagenda Schiphol’ een plaats zouden moeten krijgen:
  • Het Rijk zou als meerderheidsaandeelhouder van Schiphol het dividenddoel aanmerkelijk kunnen verlagen en dat voordeel kunnen doorgeven aan gebruikers en/of besteden aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.
  • Bij het toekennen van slots moet meer worden gekeken naar de toegevoegde waarde hiervan voor de luchthaven en de mensen die er werken.
  • Om legislation shopping tegen te gaan, moet er naar Frans voorbeeld een wet komen die bepaalt dat maatschappijen met een basis in Nederland zich moeten houden aan het Nederlands arbeids- en belastingrecht.
  • Schijnconstructies, inclusief schijnzelfstandigheid, moeten worden gestopt. Ook dienen sociale premies betaald te worden in het land waar arbeid (voornamelijk) wordt uitgevoerd (Thuishaven Principe).
  • Partijen die toegang hebben of krijgen tot de luchthaven dienen in hun bedrijfsuitvoering ILO-verdragen te onderschrijven en mensenrechten te respecteren.
  • De Nederlandse overheid moet alles op alles zetten om eerlijke concurrentie via een Europees mandaat af te dwingen.
  • Iedere juridische mogelijkheid moet worden gebruikt om extra frequenties via Schiphol te blokkeren totdat aan de vereisten van eerlijke concurrentie wordt voldaan.
  • De luchthaven dient weer tot het publieke domein te gaan behoren en de overheid zou een groter deel van de kosten voor luchthavensecurity voor haar rekening moeten nemen.
  • De tarieven voor overstappende passagiers moeten worden verlaagd om de hub-functie van Schiphol te versterken.
  • Cockpit- en cabinepersoneel zou – net als in Frankrijk en Italië en zoals al doorgevoerd in de maritieme sector –  moeten worden ondergebracht in een speciaal belastingregime.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl