Vanmiddag gesprek FNV met Schiphol door acties beveiligers

Onder druk van de werkonderbrekingen door de beveiligers gaat Schiphol vandaag met FNV Beveiliging in gesprek over de werkdruk en de arbeidsomstandigheden. De eisen zoals gesteld in het FNV-ultimatum vormen de basis van het gesprek. De acties door de beveiligers op Schiphol worden daarom vooralsnog opgeschort.
Leen van der List van de FNV: ‘Schiphol heeft de intentie om samen met ons afspraken te maken over de punten in het ultimatum. Deze afspraken zullen concreet en controleerbaar worden geformuleerd. Dat er weer een basis is voor een gesprek is de verdienste van de beveiligers, die in actie zijn gekomen voor een verbetering van hun arbeidsomstandigheden.’

Het gesprek tussen FNV Beveiliging en Schiphol vindt plaats op woensdag 25 mei vanaf 16.30 uur.

Allesbehalve optimale arbeidsomstandigheden
De beveiligers willen dat hun hoge werkdruk omlaag gaat en dat hun arbeidsomstandigheden verbeteren. De werkdruk gaat ten koste van hun gezondheid, leidt tot een zeer hoog ziekteverzuim en maakt hen minder alert wat risico’s oplevert. Bovendien versterken de verre van optimale arbeidsomstandigheden zoals temperatuur, licht en geluid dat effect nog eens extra.

Doorgeschoten marktwerking op Schiphol
Schiphol speelt, als opdrachtgever, een belangrijke rol in dit conflict. Door de eisen aan de bedrijven die Schiphol stelt en de aansturing van het werk, moeten beveiligers steeds harder werken. Terwijl Schiphol bij het doorvoeren van de nieuwe centrale security niet in staat is gebleken een werkomgeving te creëren waarin beveiligers op een gezonde manier hun werk kunnen doen.

Beveiligers en FNV Beveiliging wijten een en ander aan de doorgeschoten marktwerking op Schiphol, waarvan steeds meer werknemers de gevolgen ervaren. Arbeidsomstandigheden en- voorwaarden en werkzekerheid staan onder druk, met alle gevolgen van dien. De beveiligers betalen met hun gezondheid de prijs, terwijl Schiphol winst maakt.