Amstelveen sluit zich aan bij de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam

De Amstelveense gemeenteraad heeft besloten om aan te sluiten bij de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam. Dit zal per 1 juli gebeuren. De overeenkomst met de Nationale Ombudsman wordt per 1 januari 2017 opgezegd.

De belangrijkste reden om over te stappen is dat de Gezamenlijke Ombudsman fysiek en dus ook gevoelsmatig dichterbij is dan de Nationale Ombudsman. De Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam houdt een fysiek spreekuur en gaat mogelijk in de toekomst zelfs in Amstelveen een inloopspreekuur organiseren, waarmee de inwoners van Amstelveen een nog betere klachtenvoorziening wordt geboden. Daarnaast kent deze Ombudsman de regio goed en behandelt deze ook de klachten jegens de Stadsregio en de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.

De Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam denkt graag mee en adviseert over de interne klachteninfrastructuur van gemeenten. Als Amstelveen aangesloten is, zal onze gemeente gevraagd worden een of enkele contactpersonen aan te wijzen. Daarnaast wordt er vanuit de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam een workshop klachtherkenning aangeboden aan medewerkers van de gemeente die veel klantcontacten hebben. Een en ander draagt bij aan de duidelijkheid over de interne en externe klachtenprocedure en het snel en soepel laten verlopen van eventuele doorverwijzingen.

Het college zegt er veel waarde aan te hechten dat het voor de inwoners van Amstelveen laagdrempelig is om hun vragen en klachten aan een onafhankelijke instantie voor te leggen. Met een wekelijks inloopspreekuur en de frontoffice van de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam kunnen onze inwoners elke dag van 10:00 tot 12:00 uur terecht voor een eerste scan van hun klacht. Inwoners van Amstelveen krijgen hierdoor meteen duidelijkheid bij wie ze met hun vraag en/of klacht terecht kunnen, nog voordat ze de klacht hebben verzonden.

Foto: De Ombudsman zoals velen hem nog kennen: op de televisie vertolkt door Frits Bom.