Amstelveen in top-3 beste woonplaatsen

AMSTELVEEN komt op de derde plaats als fijnste gemeente om in te wonen. Wat betreft de sociaal-economische index haalt Amstelveen zelfs de tweede plaats na Amsterdam.

De resultaten staan in de Atlas voor Gemeenten die de 50 grootse gemeenten in Nederland met elkaar vergelijkt. Amstelveen bezette vorig jaar ook al de derde plaats. Toen meldde burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Ik ben blij dat Amstelveen opnieuw hoog scoort als stad waar het prettig wonen is. Het is belangrijk om te blijven investeren in de stad om dat hoge niveau te blijven behouden. Het gaat namelijk niet vanzelf om één van de aantrekkelijkste woongemeente te blijven. Daar werken we met elkaar aan.”

De hoge score op het gebied van wonen heeft Amstelveen vooral te danken aan de lage criminaliteit, een goede bereikbaarheid van banen per auto, het culinaire aanbod en de nabijheid van natuurgebieden. De gunstige score op de sociaal-economische index is te verklaren door weinig armoede, bijstandsuitkeringen en arbeidsongeschiktheid in Amstelveen.

Overigens behoort Amstelveen al jaren tot de top van aantrekkelijkste gemeenten. In 2003, toen de atlas nog door het instituut Nyfer werd uitgegeven, haalde Amstelveen zelfs de eerste plaats.

i.s.m. Mediapartner RTVNH