Amstelveen wil meer klaslokalen door groei aantal leerlingen

Zowel bij het basisonderwijs als bij het voortgezet onderwijs is in Amstelveen sprake van een groei van het aantal leerlingen. Dat vraagt om het vergroten van de huisvestingscapaciteit, vindt het college. Daarom wordt voorgesteld om in totaal 31,9 miljoen euro te investeren in onderhuisvesting. Het gaat daarbij om het aanpassen van bestaande gebouwen en het realiseren van nieuwbouw.

Prognoses geven aan dat het aantal leerlingen binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs de komende jaren verder stijgt. Hiervoor is op het ogenblik echter geen capaciteit. Wethouder onderwijs Maaike Veeningen (D66): “Onderwijs is een van de speerpunten van ons college. We hebben een hoge standaard in Amstelveen en dat willen we houden. Goede huisvesting draagt bij aan een prettige leeromgeving voor leerlingen. Daarnaast biedt het een plek waar docenten goed les kunnen geven. Daarom investeren we in goede huisvesting. Zo stellen we bij de Kadernota 2017 voor om 21 miljoen euro te investeren in de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College (HWC). Dat is veel geld maar hard nodig om het HWC het groeiend aantal leerlingen een plek te bieden. Daarnaast verhuist speciale school De Wending naar het gebouw van De Schakel dat daarmee een uitbreiding krijgt. De afgelopen jaren is al een aardige slag geslagen op het gebied van onderwijshuisvesting. Het is nu zaak om ook voor de leerlingen van morgen goede en adequate huisvesting te realiseren. Daar maken we geld voor vrij.”

Ieder jaar maakt de gemeente een prognose van het aantal leerlingen voor de komende jaren. Uit de prognose van dit jaar is een duidelijke groei van het aantal leerlingen waarneembaar ten opzichte van de huidige situatie. Ten opzichte van 2016 zal het aantal leerlingen op basisscholen toenemen met 1000 leerlingen in 2023.

Foto: Sbm007 – eigen werk, CC BY-SA 3.0,