Niet alle bewoners Zonnestein blij met verloop inspraak

Het leek zo’n mooi project. Projectontwikkelaars en buurtbewoners gingen samen kijken naar de invulling van het Zonnestein-terrein.  De Vereniging van Eigenaren Zonnestein 41-69 is echter ernstig teleurgesteld in het plan om grote villa’s te bouwen op Zonnestein. Dit zou betekenen dat een grote strook groen komt te vervallen inclusief het grasveld. “Het komt neer op verdichting van een buurt die nu nog kan genieten van open groen. Bovendien is het inspraakproces gebrekkig verlopen,” aldus de VVE.

Het Villaplan is voortgekomen uit de gronduitgifte van de voormalige Martinus-Zonnestein 66 sporthal die inmiddels is gesloopt. “De gemeente verkrijgt miljoenen bij de uitgifte van grond aan projectontwikkelaar BPD. De gemeente heeft zich vervolgens bij de verdere ontwikkeling teruggetrokken uit het project om te stellen dat het aan de ‘ontwikkelaar is om te bepalen of er voldoende draagvlak’ is, lees het commerciële BPD,’ stelt de VVE in een persbericht.

Zij vervolgt: “Het eindresultaat is dat er een zogeheten ‘klankbordgroep’ met 15 leden is ingesteld, bestaande uit een totaal scheve vertegenwoordiging van de buurt. Het laten zetelen van 6 leden uit één en dezelfde flatgebouw (Selderust), terwijl ons gebouw, dat het meest benadeeld wordt, slechts met 1 zetel vertegenwoordigd was, is alles behalve representatief. Het huidige plan om miljoenen-villa’s (met drie lagen) te bouwen, die veel oppervlakte van het huidige grasveld zal wegnemen, blijkt zo ver mogelijk verwijderd van de flat die de meeste zetels in de klankbordgroep had en pal tegenover ons gebouw te zijn. Er worden daarbij voorstellingen gemaakt waarbij het lijkt alsof er veel meer groen blijft bestaan dan in realiteit het geval zal zijn. Er zullen immers ook vele op- en afritten en parkeerplekken voor de villa’s moeten worden gerealiseerd vanuit Zonnestein. Resultaat is dat het groen en de flat die slechts 1 zetel had, de dupe is. Uit de communicatie die daarna vanuit de klankbord groep volgde, blijkt dat vooral verwijten worden gedaan in onze richting en in termen als ‘marsroute’ over de Zonnestein-flat wordt gesproken. Het maakt duidelijk dat het wegdelegeren van participatie aan een commerciële partij, niet werkt. Stellen dat er draagvlak zou bestaan, is simpelweg onjuist.”

De VVE Zonnestein 41-69 is nu teleurgesteld in de gemeente die inspraak overliet aan een commerciële partij met als gevolg dat buurtbewoners tegenover elkaar zijn komen te staan. “Het Villaplan is bovendien strijdig met het geldige Collegeprogramma, dat stelt dat de gemeente de open en groene omgeving wil behouden en dat het de druk om steeds dichter op elkaar te bouwen zal weerstaan. VVE Zonnestein 41-69 doet een beroep op de gemeente om in te grijpen en de benodigde wijziging van het bestemmingsplan niet toe te staan. Naar het idee van VVE Zonnestein 41- 69 zou de gemeente de regie terug behoren te nemen en zou met meerdere plannen via een referendum bekeken kunnen worden welk plan daadwerkelijk – met behoud van groen – op draagvlak kan rekenen.”