Hoge waardering voor Ontmoetingsgroepen Vita Amstelland

Vita Amstelland heeft vier ontmoetingsgroepen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Amstelveen en Uithoorn. Vanaf 2015 heeft er landelijk een grote financiële en organisatorische ommekeer plaats gevonden, namelijk van AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Tevens is in die tijd de werkwijze van aanbod gericht naar zelfredzaamheid gegaan. Voor Vita was dit aanleiding om een enquête-onderzoek naar tevredenheid en effecten te verrichten. De uitkomst van deze enquête gaf een opmerkelijk hoge score aan. De ontmoetingsgroepen zijn door de mantelzorgers gewaardeerd met een 8,8.

Positieve effecten
Het onderzoek laat de volgende effecten van de ontmoetingsgroepen zien: door deelname aan de ontmoetingsgroepen is er sprake van positieve sociale effecten (contacten met andere deelnemers), mentale effecten (stemmingsverbetering en minder depressiviteit), fysieke effecten (in beweging blijven en eetlust) en activering (geheugentraining en zinvolle dagbesteding). Aan de mantelzorgers is gevraagd of zij zich minder belast voelen sinds zij en hun naasten gebruik maken van de ontmoetingsgroep. 95 % antwoordt hierop ‘ja’ of ‘eigenlijk wel’.

Aandacht voor mantelzorgers
Natuurlijk leverde dit cliëntwaarderingsonderzoek ook aanbevelingen op, zoals meer aandacht voor mantelzorgers. Hun rol wordt in de participatiesamenleving immers van steeds groter belang. Naast het bieden van gespreksgroepen voor mantelzorgers van mensen met dementie nemen de ontmoetingsgroepen van Vita Amstelland deel aan het driejarig project Ontmoetingscentra 3.0 van het VUmc waarin o.a. onderzoek wordt gedaan naar twee ondersteuningsprogramma’s voor mantelzorgers. Zo zullen de Ontmoetingsgroepen zich gericht blijven inzetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.