Informatieavond over nieuwe brug Ouderkerk aan de Amstel

De provincie Noord-Holland bouwt in 2018 in samenwerking met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam een nieuwe brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel. De ruimtelijke inpassing en bestemming van de nieuwe brug worden vastgelegd in een provinciaal bestemmingsplan, een zogeheten provinciaal inpassingsplan. Om betrokkenen te informeren over het inpassingsplan, de procedure en de inspraakmogelijkheden organiseert de provincie een inloopavond voor bewoners, bedrijven en overige belangstellenden.

Datum: Woensdag 15 juni 2016
Tijd: Van 17.30 uur tot 20.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Ouder-Amstel, Dorpsstraat 14 in Ouderkerk aan de Amstel.

Tijdens de inloopavond wordt het concept ontwerp-inpassingsplan gepresenteerd en kan men daarop een reactie geven.

Het provinciaal inpassingsplan heeft alleen betrekking op de definitieve (permanente) situatie van de nieuwe brug. De tijdelijke situatie, zoals die bestaat tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe brug, is hierin dus niet opgenomen.
Verdere informatie over de vervanging van de brug Ouderkerk vindt u op deze Projectpagina.